PVC網布,又名特斯林,是由PVC包覆高強力紗所組成的織物,為弘裕主要的產品線之一。PVC這種材質不僅耐用、耐候性佳且容易清洗,此外,也可以防霉抗菌。特斯林網布的應用範圍很廣,包含躺椅、陽傘、戶外地毯、遮陽簾、游泳池圍籬、卡車布、颶風簾、餐墊等。

欲詢價或購買,請選擇產品勾選後送出
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  4*4
  24*24
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-051F
  Article No. RJA0B-051F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  4*4
  24*24
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-053F
  Article No. RJA0B-053F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  4*4
  24*24
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-054F
  Article No. RJA0B-054F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  4*4
  24*24
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-055F
  Article No. RJA0B-055F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  4*4
  24*24
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-056F
  Article No. RJA0B-056F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D

  24*24
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-058F
  Article No. RJA0B-058F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  4*4
  24*24
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-059F
  Article No. RJA0B-059F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  8*8
  30*29
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-063F
  Article No. RJA0B-063F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  8*8
  30*29
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-065F
  Article No. RJA0B-065F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  8*8
  30*29
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-067F
  Article No. RJA0B-067F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  8*8
  30*29
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-070F
  Article No. RJA0B-070F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  8*8
  30*29
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-071F
  Article No. RJA0B-071F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  8*8
  30*29
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-072F
  Article No. RJA0B-072F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  8*8
  30*2
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-073F
  Article No. RJA0B-073F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  8*8
  30*29
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-088F
  Article No. RJA0B-088F
 • PVC70%+PET30%
  PVC 1000D*PVC 1000D
  4*4
  24*24
  60"
  FOR OUTDOOR FURNITURE
  QUV 1200 HRS*4GRADE

  Design No. RJA0B-130F
  Article No. RJA0B-130F