ISPO國際面料趨勢大獎

2016年

欲詢價或購買,請選擇產品勾選後送出

100% Nylon
N40D*N40D
Ripstop
65 g/sm , 91 g/yd
60"
Kiss Coating+ Reflective Print

Design No. N0604/G273B
Article No. RNK0R-509F-XWR-CTN

Design No. N0604/G273B
Article No. RNK0R-509F-XWR-CTN

Design No. N0604/G273B
Article No. RNK0R-509F-XWR-CTN

100% Nylon
N40D*N40D
Ripstop
65 g/sm , 91 g/yd
60"
Kiss Coating+ Reflective Print

Close
下一頁

30% Nylon ,70% Polyester
N70D*T300D
Dobby
201 g/sm , 289 g/yd
62"
PU on Top+ Emboss

Design No. M0427-1/#3
Article No. SLMA0-1305-XWR-EPR

Design No. M0427-1/#3
Article No. SLMA0-1305-XWR-EPR

Design No. M0427-1/#3
Article No. SLMA0-1305-XWR-EPR

30% Nylon ,70% Polyester
N70D*T300D
Dobby
201 g/sm , 289 g/yd
62"
PU on Top+ Emboss

Close
上一頁 下一頁

61% Nylon ,39% Polyester
N200D*N/T160D
Fish Bone
160 g/sm , 223 g/yd
58"
PU*2

Design No. N0576
Article No. RNX0B-019F-XWR-CBR

Design No. N0576
Article No. RNX0B-019F-XWR-CBR

Design No. N0576
Article No. RNX0B-019F-XWR-CBR

61% Nylon ,39% Polyester
N200D*N/T160D
Fish Bone
160 g/sm , 223 g/yd
58"
PU*2

Close
上一頁 下一頁

100% Nylon
N400D*N400D
Dobby
213 g/sm , 296 g/yd
60"
PU

Design No. N0478
Article No. SSNH0-0392

Design No. N0478
Article No. SSNH0-0392

Design No. N0478
Article No. SSNH0-0392

100% Nylon
N400D*N400D
Dobby
213 g/sm , 296 g/yd
60"
PU

Close
上一頁 下一頁

100% Polyester
T600D*T600D
Plain
280 g/sm , 390 g/yd
60"
PU Coating+ 3D Luminous Print

Design No. P0848/H173
Article No. RPB0P-451W-XWR-CBM

Design No. P0848/H173
Article No. RPB0P-451W-XWR-CBM

Design No. P0848/H173
Article No. RPB0P-451W-XWR-CBM

100% Polyester
T600D*T600D
Plain
280 g/sm , 390 g/yd
60"
PU Coating+ 3D Luminous Print

Close
上一頁 下一頁

100% Polyester
T600D*T600D
Plain
232 g/sm , 323 g/yd
60"
PU*2

Design No. P0834
Article No. SLPB0-1471-XWR-CBR

Design No. P0834
Article No. SLPB0-1471-XWR-CBR

Design No. P0834
Article No. SLPB0-1471-XWR-CBR

100% Polyester
T600D*T600D
Plain
232 g/sm , 323 g/yd
60"
PU*2

Close
上一頁

選擇完成?

發送
詢問
Top